Strefa V halowa piłka nożna do lat 15

REGULAMIN

Strefowego Turnieju  Piłki  Halowej  do  lat 15 – tu

 w  ramach XVII  DOLNOŚLĄSKICH  Igrzysk LZS    

ORGANIZATORZY:

-Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku

-Gmina Radków

-Zespół Szkół w Ścinawce Średniej

CELE:  1.  Wyłonienie  najlepszej  drużyny  w  Strefie Powiatu Kłodzkiego i Ząbkowickiego

  1. Upowszechnienie czynnego wypoczynku  dzieci wśród mieszkańców wsi i miasteczek
  2. Klasyfikacja  Powiatów  i  Gmin  do  ogólnej  punktacji  Igrzysk LZS
  3.   Promocja  piłki halowej

TERMIN:  15 listopada  2016r.  o  godz. 10:00, przyjazd do godz. 9:30 

MIEJSCE –  Hala sportowa Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 34B

ZGŁOSZENIA: obowiązkowo do dnia 14 listopada 2016 r. kierować  do Kazimierza Szydełko tel. 695 707 593

                 Email : kazimierz.szydeko@neostrada.pl

PRAWO  UDZIAŁU  I SYSTEM  ROZGRYWEK:

Drużyna składa się z 10 zawodników;  drużyny  grają  w  5  osobowych (4 + bramkarz);   zmiany w grze – system hokejowy; Czas  trwania  oraz  system gier uzależniony od ilości drużyn; dozwolona  wymiana 4 zawodników (w tym bramkarza); zawodnicy urodzeni  w  2001 – 2003 roku.

Obowiązują jednolite stroje sportowe i miękkie obuwie o jasnej podeszwie (tenisówki, trampki).

Turnieje będą rozgrywane piłkami halowymi.

Do  Finału Dolnośląskiego  zakwalifikuje  się  drużyna, które  zdobędzie  I  miejsce.

FINANSOWANIE: 

Gmina Radków i Powiatowe Zrzeszenie LZS Kłodzko zabezpiecza  koszty organizacyjne i nagród honorowych.

Koszty  uczestnictwa  i  dojazdu pokrywają  jednostki  delegujące  swoich  reprezentantów.

UCZESTNICTWO – w  turnieju  biorą  udział  10-o  osobowe drużyny. Drużyny muszą  startować  w jednolitych strojach. Czas  trwania  oraz  system  rozgrywek, organizatorzy określają  po  otrzymaniu  zgłoszeń.

 

Postanowienia  końcowe:

  • Uczestnicy powinni  posiadać  dokument potwierdzający datę urodzenia i zamieszkania (legitymacja szkolna, paszport) oraz aktualne badania  lekarskie.
  • Członkowie LZS  są  ubezpieczeni  NW  a  organizatorzy  od  OC  i  NW  zbiorowym  ubezpieczeniem  Rady  Głównej  Zrzeszenia  LZS – PZU  S.A.
  • W sprawach szczególnych decyduje Sędzia Główny turnieju w porozumieniu z organizatorem
  • Interpretacja regulaminu  należy  do  organizatorów