Strefa IV – turniej tenisa stołowego

XVII DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI
                                                  R E G U L A M I N
                          rozgrywek tenisa  stołowego – eliminacje strefy IV

 1. CEL:
 • popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych .
 • wyłonienie najlepszych zawodników ze strefy IV do udziału w finale dolnośląskim .

 

 1. ORGANIZATORZY:
 • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław ,
 • UKS „Żak” Gierałtowiec

–    Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się dnia 05.03.2016 r. (sobota ) od godz. 10.00 na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowcu , Gierałtowiec 42 ( gmina Złotoryja ) .                          Przyjazd uczestników do godz. 9.30.

 

 1. UCZESTNICTWO:

 

Prawo gry ma pierwszych 6 zawodników/czek z  eliminacji powiatowych w kategoriach:

– młodzik/ czka           2003 i młodsi

– kadet/ ka                  2002 , 2001

– junior/ ka                  1998, 1999, 2000

– senior/ ka                 1997  i starsi

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK: do dwóch przegranych spotkań.

 

 1. FINANSOWANIE:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty organizacyjne, w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Krajowego Zrzeszenia LZS .

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące ,bądź sami uczestnicy.

 

 1. NAGRODY :

Zawodnicy/ czki , którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale i dyplomy.

Zdobywcy miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych uzyskają prawo  startu              w Finale Dolnośląskim : 13.03.2016r. w Sulikowie ( powiat Zgorzelecki )

 1. SPRAWY RÓŻNE:

Obowiązują przepisy PZTS i decyzje Sędziego Głównego w sprawach  technicznych oraz organizatorów – w sprawach organizacyjnych.

Uczestnicy winni posiadać strój sportowy  (miękkie obuwie, rakietę do tenisa stołowego)

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu