Strefa IV jesiennych biegów przełajowych

  XVII  DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST
R E G U L A M I N
  Jesiennych  Biegów Przełajowych – eliminacje  strefy  IV

 1. CEL:
 • popularyzacja i utrwalanie nawyku biegania wśród mieszkańców wsi i małych miast ,
 • wyłonienie najlepszych zawodników do udziału w biegach dolnośląskich

(22.09.2016 r.. Dobromierz, powiat Świdnicki),

 • klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej
 1. ORGANIZATORZY:
 • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław,
 • Rada Miejsko – Gminna Z LZS w Środzie Śląskiej,

–    Zespół Szkół w Ciechowie.

 1. TERMIN I MIEJSCE:

14.09.2016r.  ( środa ) Zespół Szkół w Ciechowie ul. Średzka 1.

Zgłoszenia uczestników : do  godz 9.30 . Otwarcie zawodów : godz 10.00,                             Pierwszy bieg : godz 10.10

 1. PROGRAM ZAWODÓW :

– rocznik 2007- 2006         K :    400 m ,    M  :  400  m

–  rocznik 2005 -2004         K :    600 m ,    M  :  800  m

–  rocznik 2003                   K :    800 m,     M  : 1200 m

–  rocznik 2002-2001          K :  1000 m      M :  1500 m

–  rocznik 2000-1999          K :  1200 m      M :  2000 m

–  rocznik 1998 -1997         K :  2000 m      M:   3000 m

–  rocznik 1996 i starsi        K :  2000 m      M:   3000 m

 1. 5. UCZESTNICTWO

Prawo startu mają uczniowie szkół ze wsi i małych miast oraz członkowie LZS, LKS,

z Powiatów : Jaworskiego, Legnickiego, Złotoryjskiego i Średzkiego.

6  FINANSOWANIE:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty organizacyjne, w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,Ministerstwa Sportu i Turystyki i Krajowego Z LZS w Warszawie

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące ,bądź sami uczestnicy.

7  NAGRODY :

Zawodnicy/ czki , którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale i dyplomy.

 1. SPRAWY RÓŻNE:

Uczestnicy winni posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia i adres zamieszkania (legitymacja szkolna, ew. dowód osobisty, paszport) aktualne badania lekarskie, ew. zaświadczenie od lekarza zezwalające na udział w zawodach i ubezpieczenie od NW .

Każdy startujący  powinien posiadać kartkę  z imieniem, nazwiskiem, rocznikiem, nazwą szkoły , dystansem,  którą odda sędziemu na mecie po ukończonym biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia biegów.

Ekipa będzie punktowana przy ilości przynajmniej 6 startujących.

Punktacja gmin i powiatów wg klucza:  I m – 20 pkt. II m – 19 pkt, III m – 18 pkt ,  itd.,             XX  m -1pkt .

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Zgłoszenia ilościowe : do 8.09.2016r, tel. 692541283.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.