Strefa III – turniej tenisa stołowego

       XVII DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST

                                                  R E G U L A M I N

                          rozgrywek tenisa  stołowego – eliminacje strefy III

  1. CEL:
  • popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych .
  • wyłonienie najlepszych zawodników ze strefy III do udziału w finale dolnośląskim .

 

  1. ORGANIZATORZY:

–    Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław ,

–   Gmina  Lubin ,

–    Szkoła Podstawowa w Raszówce.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się dnia  6.03.2016 r. (niedziela ) od godz. 10.30 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w  Raszówce . Zapisy  uczestników : do godz. 10.00.

 

  1. UCZESTNICTWO:

Prawo gry ma pierwszych 6 zawodników/czek z  eliminacji powiatowych , z powiatów : Górowskiego, Głogowskiego , Lubińskiego i Polkowickiego , w kategoriach:

 

– młodzik/ czka           2003 i młodsi

– kadet/ ka                  2002 , 2001

– junior/ ka                  1998, 1999, 2000

– senior/ ka                 1997 i starsi

 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK: do dwóch przegranych spotkań.

 

  1. FINANSOWANIE:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty organizacyjne, w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,Ministerstwa Sportu i Turystyki i  Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie.

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące ,bądź sami uczestnicy.

 

  1. NAGRODY :

Zawodnicy/ czki , którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale i dyplomy.

Zdobywcy miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych uzyskają prawo  startu   w Finale Dolnośląskim  :13.03.2016 r. w Sulikowie (powiat Zgorzelecki).

 

  1. SPRAWY RÓŻNE:

Obowiązują przepisy PZTS i decyzje Sędziego Głównego w sprawach  technicznych oraz organizatorów – w sprawach organizacyjnych.

Uczestnicy winni posiadać strój sportowy  (miękkie obuwie, rakietę do tenisa stołowego)

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.