Strefa III – turniej halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N

  HALOWEGO TURNIEJU  PIŁKI NOŻNEJ  CHŁOPCÓW  ROCZNIK 2003 i młodsi

rozgrywanego w ramach XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

eliminacje strefy III

  1. CEL:
  • wyłonienie najlepszego zespołu chłopców rocznik 2003 i młodsi ze strefy III do udziału w finale dolnośląskim – 08.03.2016r. Gać (powiat Oławski )
  1. ORGANIZATORZY:
  • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław,
  • Powiatowe Zrzeszenie  Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie
  • MKS „Odra”  Ścinawa .
  1. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się w dniu  26.02.2016 r. (piątek) na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie, ul. Królowej Jadwigi 9 , od godz. 10.00. Przyjazd zespołów : do godz. 9.30.

  1. UCZESTNICTWO:

Prawo udziału mają  reprezentanci powiatów: Górowskiego, Głogowskiego, Polkowickiego i Lubińskiego  – klub lub szkoła.

Drużyny grają w składach  5 – osobowych (4 + bramkarz) .

Prawo startu mają chłopcy urodzeni w 2003r. i młodsi .

Obowiązuje lista uczestników potwierdzona przez jednostkę delegującą.

Drużyna liczy łącznie :10 osób.

Zawodnicy winni posiadać : dokumentu tożsamości  (legitymacja szkolna dla weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania) , ubezpieczenia od NW i aktualne badania lekarskie.

  1. SYSTEM

Zmiany w grze -system hokejowy .

System gier uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn

System : „każdy z każdym” lub podział na grupy drogą losowania i w grupach „każdy z każdym”.Zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze, zdobywcy drugich miejsc grają  o miejsce trzecie.

Obowiązują jednolite stroje sportowe i obuwie miękkie o jasnej podeszwie (trampki , tenisówki). Turniej będzie rozegrany piłką halową.

  1. NAGRODY:

Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody honorowe.

7  SPRAWY FINANSOWE:

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów.

8  SPRAWY RÓŻNE:

Ze względów organizacyjnych prosi się o potwierdzenie udziału w Turnieju do dnia: 23.02.2016 r, telefonicznie:  692541283.

Obowiązują przepisy PZPN dot. rozgrywek piłki halowej .

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Wstęp na halę tylko w zmiennym obuwiu.