Strefa III jesiennych biegów przełajowych

XVII DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST   
 R E G U L A M I N

         Jesiennych  Biegów Przełajowych    eliminacje  strefy  III                 

  1. CEL:
  • popularyzacja i utrwalanie nawyku biegania wśród mieszkańców wsi i małych miast ,
  • wyłonienie najlepszych zawodników do udziału w biegach dolnośląskich ( 22.09.2016r.

Dobromierz, powiat Świdnicki)

  • klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej

 

  1. ORGANIZATORZY:

–    Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław,

–    Urząd Miasta w Lubinie

–    Gmina Lubin

–    Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie

–    Powiatowe Z LZS w Lubinie

–    Gminne Zrzeszenie LZS w Lubinie.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE:

15.09.2016 r. tereny zielone za PKS w Lubinie (od strony PKS 

  1. M. C. Skłodowskiej)

Przyjazd uczestników  do  godz : 9.45.  Otwarcie zawodów : godz 10.00 ,                Pierwszy bieg : godz 10.15

 

  1. ROCZNIKI I DYSTANSE :

  rocznik 2007- 2006         K :   400 m ,    M  :  400  m

     rocznik 2005 -2004         K :   600 m ,    M  :  800  m                    

     rocznik 2003                   K :   800 m,     M  : 1200 m        

     rocznik 2002 -2001         K : 1000 m      M :  1500 m

     rocznik 2000-1999          K : 1200 m      M:   2000 m

     rocznik 1998 -1997         K : 2000 m      M:   3000 m

     rocznik 1996 i starsi      K : 2000 m      M:   3000 m

 

  1. UCZESTNICTWO

Prawo startu mają uczniowie szkół ze wsi i małych miasteczek oraz członkowie LZS, LKS,

z Powiatów : Górowskiego, Głogowskiego, Lubińskiego i Polkowickiego.

 

6  FINANSOWANIE:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty organizacyjne, w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,Ministerstwa Sportu i Turystyki i Krajowego Z LZS w Warszawie.

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące , bądź sami uczestnicy.

 

7  NAGRODY :

Zawodnicy/ czki , którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale , za miejsca 1-6 :dyplomy.

 

  1. SPRAWY RÓŻNE:

Uczestnicy winni posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia i adres zamieszkania     (legitymacja szkolna, ew. dowód osobisty, paszport), aktualne badania lekarskie oraz  ubezpieczenie od NNW .

Każdy startujący  powinien posiadać kartkę następującej treści :  Imię i nazwisko, rocznik, dystans, gmina, powiat , którą odda sędziemu na mecie po ukończonym biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia biegów.

Ze względów organizacyjnych prosi się o  zgłoszenia ilościowe w terminie do dnia: 12.09.2016r,  tel. 692541283.

Biegi są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej.

Ekipa będzie punktowana przy ilości przynajmniej 6 startujących.

Punktacja wg klucza:  I m20 pkt. II m19 pkt, III m18 pkt ,  itd.   XX m1 pkt.

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

 

ORGANIZATORZY