Strefa III i IV w warcabach 100-polowych

                       R E G U L A M I N
                                 Rozgrywek w Warcabach 100- polowych
        rozgrywanych w ramach XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi
eliminacje strefy III i IV

 1. CEL:
 • popularyzacja gry w warcaby 100 – polowe  w  dolnośląskim
 • wyłonienie najlepszych zawodników (czek) do udziału w Finale Dolnośląskim .
 1. ORGANIZATORZY:
 • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław

–       Rada Miejsko -Gminna Z LZS w Środzie Śląskiej

–       Zespół Szkół w Ciechowie.

 1. TERMIN I MIEJSCE:

29.10.2016 r. / sobota / Zespół Szkół w Ciechowie ul. Średzka 1 (gmina Środa Śląska )

–    do godz.  10.00  –  przyjmowanie zgłoszeń,

–    godz.       10.30  –  rozpoczęcie rozgrywek.

 

 1. UCZESTNICTWO:

Prawo gry ma: pierwszych ośmiu zawodników (czek) z eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach .

Zawody zostaną rozegrane w  n/w  kategoriach kobiet i mężczyzn

 • orlik                                2006 i młodsi
 • młodzik                          2003- 2005
 • junior młodszy              2000 2002
 • junior                             19971999
 • senior                            1996 i starsi

bez względu na ranking zawodników.

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK.

System rozgrywek w zależności  od ilości zawodników.

Szczegółowy sposób rozegrania turnieju  zostanie podany przez Sędziego Głównego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów .

 

 1. SPRAWY FINANSOWE

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące ,bądź sami uczestnicy.

 

 1. NAGRODY :

Za miejsca 1-6 : dyplomy, w przypadku pozyskania sponsorów zawodnicy/czki ,którzy     zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale.

 

 1. SPRAWY RÓŻNE:

Czterech  najlepszych zawodników /czek  w swoich kategoriach uzyska prawo  startu  w Finale Dolnośląskim  (6.11.2016 r.  Krzeszów).

W sprawach szczególnych decyduje  Sędzia Główny Turnieju w porozumieniu z organizatorem .

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Uczestnicy winni posiadać dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty), oraz  aktualne badania lekarskie .

Prawo  interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.

Ze względów organizacyjnych prosi się o ilościowe zgłoszenia do Turnieju  do dnia: 25.10.2016 r. tel. 533335310.

Organizatorzy