Strefa II Halowej Piłki Nożnej dzieci do lat 15

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju 2 strefy Jeleniogórskiej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 15
XIV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI – 2013

1. CEL TURNIEJU
– popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku wiejskim
– przegląd uzdolnionych piłkarsko chłopców
– wyłonienie najlepszych drużyn w 2 strefie, w tym uczestnika finału wojewódzkiego
2. TERMIN I MIEJSCE
– 17 listopada 2013 roku – hala sportowa w Jeżowie Sudeckim ul. Kręta 27 – powiat jeleniogórski.
– rozpoczęcie turnieju godz. 10:00, przyjazd drużyn w godz. 9:30 – 9:45 !
3. ORGANIZATORZY
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
– GLKS „Jeżów Sudecki”
– LKS „Lotnik” Jeżów Sudecki
4. UCZESTNICTWO
– w turnieju uczestniczą po dwa najlepsze zespoły z mistrzostw powiatu jeleniogórskiego,
kamiennogórskiego i lwóweckiego
– zgodnie z regulaminem ogólnym XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i regulaminem turnieju
halowej piłki nożnej chłopców do lat 15
5. SĘDZIOWIE
– Zabezpieczają organizatorzy
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
– drużyny grają w składach 5-cio osobowych (4 zawodników w polu + bramkarz)
– zawodnicy urodzeni w latach 1998 – 2000
– zmiany hokejowe
– system gier uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów („każdy z każdym” lub w grupach)
– w turnieju obowiązują jednolite stroje piłkarskie z numerami oraz miękkie obuwie o jasnej podeszwie
7. WERYFIKACJA
– do weryfikacji drużyny muszą posiadać:
a) imienną listę zawodników – potwierdzona pieczątką jednostki zgłaszającej:
(Lp. , nazwisko i imię zawodnika, data urodzenia)
b) ważne badania lekarskie
c) zawodnicy muszą posiadać dokumenty tożsamości: legitymacje szkolne, ewentualnie
paszport lub dowody osobiste.
8. SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY
– koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
– koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące
– organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe
– zwycięski zespół uzyska prawo gry w finale dolnośląskim – 25 XI Żmigród pow. trzebnicki
– turniej jest dofinansowany ze środków
· Województwa Dolnośląskiego
· Powiatu Jeleniogórskiego
9. INNE SPRAWY
– zgodnie z regulaminem turnieju halowej piłki nożnej oraz regulaminem XIV Dolnośląskich Igrzysk
LZS i Mieszkańców Wsi – 2013 r.
– zgłoszenia drużyn – w terminie do dnia 15.11.2013 roku tel. 75-75-265-58 lub kom. 605 42 00 77
– inne zgodnie z przepisami PZPN.

ORGANIZATORZY