Strefa 5 wiosennych biegów przełajowych

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

STREFOWYCH WIOSENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

 strefa V Kłodzko- Ząbkowice 

 

1 . C E L :

– popularyzacja i utrwalanie nawyku biegania wśród mieszkańców wsi i małych miast

– klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej Igrzysk

 

2 . O R G A N I Z A T O R :

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku

Gminna Rada Zrzeszenia LZS w Kłodzku

Zespół Szkół w Wojborzu

 

3 . TERMIN I MIEJSCE :

Dnia 15.04.2016 r. ( piątek ) o godzinie 10.00 . w Zespole Szkół w Wojborzu (orlik przy szkole)

 

4 ROCZNIKI I DYSTANSE :

Rocznik :                                     Kobiety : Mężczyźni :

2006 – 2005                                     400        400

2004 – 2003                                     600        800

2002                                                 800       1000

2001 – 2000                                      1000    1200

1999 – 1998                                     1200     2000

1997 – 1996                                     1200     2000

1995 i starsi                                     2000      3000

 

Bieg dla najmłodszych urodzonych w roku 2007 i młodszych poza punktacja do Igrzysk, dziewczynki 200 m, chłopcy 200 m

 

 

  1. NAGRODY:

Za zajęte miejsca 1-3 wręczone zostaną  medale

 

  1. SPRAWY RÓŻNE:

Zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 10,00 w biurze zawodów .

Osoba odpowiedzialna – Bogdan Ogrodowczyk – tel.608258746

 

Każdy startujący powinien posiadać kartę startową z danymi: imię i nazwisko, rocznik, dystans, gmina, powiat, którą oddaje na mecie po ukończonym biegu. Uczestnicy biegów muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia oraz aktualne badania lekarskie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia biegów.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

 

Drużyny przyjeżdżają na koszt własny