Strefa 3 wiosennych biegów przełajowych

XVII  Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

                                                       REGULAMIN

             WIOSENNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – eliminacje strefy III

 

  1. CEL:
  • popularyzacja i utrwalanie nawyku biegania wśród mieszkańców wsi i małych miast ,
  • klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej

 

  1. ORGANIZATORZY:
  • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław,

–    Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach,

–    UKS „Alternatywa” Radwanice.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE: 14.04.2016r. ( czwartek ) godz. 10.00  Jakubów ,               gmina Radwanice, powiat Polkowicki . Zbiórka uczestników : do godz. 9.30, koło Świetlicy wiejskiej w Jakubowie.

 

  1. PROGRAM ZAWODÓW :

– rocznik 2005 -2006          K :   400 m ,      M  :  400  m

–  rocznik 2004 -2003          K :   600 m ,      M  :  800  m

–  rocznik  2002                   K :   800 m,       M  : 1200 m

–  rocznik 2001- 2000          K : 1000 m        M :  1500 m

–  rocznik 1999-1998           K : 1200 m        M:   2000 m

–  rocznik 1997-1996           K : 2000 m        M:   3000 m

–  rocznik 1995 i starsi         K : 2000 m        M:   3000 m

 

5  FINANSOWANIE:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty organizacyjne, w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące ,bądź sami uczestnicy.

 

6  NAGRODY :

Zawodnicy/czki ,którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale, za miejsca 1-6 dyplomy

 

  1. SPRAWY RÓŻNE:

Zgłoszenia ilościowe do biegów  będą przyjmowane do dnia : 11.04.2016 r. Telefonicznie  , tel. 692541283 .

Opiekunowie przedkładają w biurze zawodów listę imienną uczestników.

Każdy startujący  winien posiadać karteczkę zawierającą następujące dane :

 imię i nazwisko , rocznik,  dystans,  gmina , którą odda sędziemu na mecie po ukończonym biegu.

Uczestnicy biegów winni posiadać dokument tożsamości ( potwierdzający datę urodzenia i adres zamieszkania), ubezpieczenie od NW , oraz aktualne badania lekarskie.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Punktacja gmin i powiatów wg klucza:  I m – 20 pkt. II m – 19 pkt, III m – 18 pkt ,  itd.   XXIV m – 1 pkt.

ORGANIZATORZY