Spotkanie w ramach Programu KLUB

W dniu 25 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące Rządowego Programu Klub – dotyczące województwa Dolnośląskiego, mające na celu szczegółowe omówienie programu, identyfikację błędów uczestników i zebranie ogólnych uwag na temat jego funkcjonowania.

Spotkanie stanowiło okazję do konstruktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń. Identyfikacja błędów i zebranie uwag miały istotne znaczenie dla doskonalenia Rządowego Programu Klub.