Spotkanie PROGRAM KLUB 2023

W dniach 17-19 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące Rządowego Programu Klub – dotyczące województwa Dolnośląskiego, mające na celu szczegółowe omówienie programu, identyfikację błędów uczestników i zebranie ogólnych uwag na temat jego funkcjonowania. Dodatkowo, przeprowadzono kurs lekkiej atletyki z udziałem instruktora z Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Uczestnicy kursu pochodzili z klubów sportowych z dziedziny biegów oraz lekkiej atletyki z uwagi na przeprowadzany kurs. Spotkanie stanowiło okazję do konstruktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń. Identyfikacja błędów i zebranie uwag miały istotne znaczenie dla doskonalenia Rządowego Programu Klub.