SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE W RAMACH PROGRAMU KLUB 2023

W dniu 13.12.2023 roku zorganizowane zostało podsumowujące spotkanie w ramach PROGRAMU KLUB 2023.
Na spotkaniu omówione zostały instrukcje dotyczące składania rozliczeń w ramach programu. Poruszony został również temat najczęściej popełnianych błędów w czasie przebiegu całego programu tj. od etapu składania wniosków, przez etap podpisywania umów, aż do rozliczenia i zakończenia zadania. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, które reprezentowały poszczególne kluby. Każdy otrzymał upominek w postaci koszulki reklamującej program KLUB.