Regulamin Turnieju Piłki Halowej do lat 13 – tu – strefa VI

REGULAMIN

XVI  DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

P a t r o n a t   h o n o r o w y : M a r s z a ł e k    W o j. D o l n o ś l ą s k i e g o

Regulamin  Turnieju  Piłki  Halowej  do  lat 13 – tu

ELIMINACJE  STREFOWE

Mieroszów  20  luty 2016r.

 

ORGANIZATORZY:

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy  „LESK” w Czarnym Borze,  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe

Zespoły Sportowe „ZIEMI  Wałbrzyskiej  w Wałbrzychu,

 

CELE:  1.  Wyłonienie  najlepszej  drużyny  w strefie

  1. Upowszechnienie czynnego wypoczynku  dzieci wśród mieszkańców wsi i miasteczek
  2. Klasyfikacja  powiatów  i  gmin  do  ogólnej  punktacji  Igrzysk
  3. Promocja  piłki halowej

 

TERMIN:   20 luty  2016r.  (sobota) o  godz. 10 00 

 

MIEJSCE –  hala sportowa w Mieroszowie, ul. Hoża 4, 50-350 Mieroszów

 

ZGŁOSZENIA:  nadsyłać  do 16 lutego 2015r. – Tel. Kom.690 458 566

 

NAGRODY:  za  zajęcie  I i II  i  III miejsca –  puchary, dyplomy –  dla wszystkich  drużyn

 

PRAWO  UDZIAŁU  I SYSTEM  ROZGRYWEK:

W   eliminacjach  strefowych   zagrają   zwycięzcy I i II miejsca  z  powiatu  Świdnica,  Dzierżoniowa  i Wałbrzycha. Drużyna składa się z 10 zawodników;  drużyny  grają  w  5  osobowych (4 + bramkarz);   zmiany w grze – system hokejowy; Czas  trwania  oraz  system gier uzależniony od ilości drużyn; dozwolona  wymiana 4 zawodników (w tym bramkarza); zawodnicy urodzeni  w  2003 roku i młodsi.

Obowiązują jednolite stroje sportowe i miękkie obuwie o jasnej podeszwie (tenisówki, trampki).

Turnieje będą rozgrywane piłkami halowymi.

Czas trwania oraz system rozgrywek organizatorzy określą po otrzymaniu zgłoszeń.

Do  finału  dolnośląskiego   zakwalifikuje  się  drużyna, które  zdobędzie  I  miejsce.

 

FINANSOWANIE: 

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza częściowe koszty organizacyjne i nagród honorowych – w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Koszty  uczestnictwa  i  dojazdu pokrywają  jednostki  delegujące  swoich  reprezentantów.

 

 

Postanowienia  końcowe:

  • Uczestnicy powinni  posiadać  dokument potwierdzający datę urodzenia i zamieszkania (legitymacja szkolna, paszport) oraz aktualne badania
  • Członkowie LZS  są  ubezpieczeni  NW  a  organizatorzy  od  OC  i  NW  zbiorowym  ubezpieczeniem  Rady  Głównej  Zrzeszenia  LZS – PZU  A.
  • W sprawach szczególnych decyduje Sędzia Główny turnieju w porozumieniu z organizatorem
  • Interpretacja regulaminu  należy  do  organizatorów
  • Organizatorzy zapewniają  opiekę  medyczną