Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie stołowym

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie stołowym

19-21 czerwca 2015 r. Raszków

Regulamin

Informujemy, że w finale krajowym prawo startu uzyskali zawodnicy zajmujący 1 – 3 miejsce (z wyłączeniem seniorów) w finale dolnośląskim.  Potwierdzenie udziału w finale krajowym prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2015 r.  na adres mailowy: lzs@lzsinfo.pl . Jednocześnie informujemy, że Klub partycypuje w kosztach udziału zawodnika w kwocie 75 zł /os.