„Puchar Lata” – strefa IV – WYNIKI

„Puchar Lata” – strefa IV – WYNIKI

04.07.2017, Rokitki

Komunikat końcowy