Przedłużenie obostrzeń do 14 lutego 2021

Z uwagi na przedłużenie obostrzeń do dnia 14 lutego 2021 roku informuję ,że zawieszamy realizację dwóch pierwszych imprez sportowych XXII Dolnośląskich Igrzysk LZS tj: piłka halowa do lat 13 oraz piłka halowa dziewcząt – szczebel strefowy oraz finały. Decyzja ta jest podyktowana głównie niemożnością wynajmu hal przyszkolnych , jak również przedłużeniem nauczania zdalnego.