Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów pn. „100 lat Niepodległości na sportowo” realizowanych w środowisku wiejskim

Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej

poprzez wyróżnienie najlepszych projektów „100 lat Niepodległości na sportowo” realizowanych

w środowisku wiejskim

REGULAMIN KONKURSU

zgłoszenie do konkursu