Program Organizator…rok 2017

Ponizej dokumenty dot. zadania „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” na rok 2017.

Termin  dostarczenia dokumentacji – Wniosków   11.01.2017 – planowany termin posiedzenia  Dolnośląskiej Komisji Kwalifikacyjnej.

Deklaracja-2017

Kwestionariusz-2017

Oswiadczenie-organizatora-2017

Wniosek-organizatora-2017

Wytyczne-2017

Zalozenia-2017