Powiatowy Zjazd Delegatów LZS w Zgorzelcu

W dniu 6 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zgorzelcu odbył się Powiatowy Walny  Zjazd Delegatów LZS .

Wybrano władze Zrzeszenia LZS Powiatu Zgorzeleckiego w składzie:

ZARZĄD
Przewodniczący – Franciszek Haber
1 Z-ca Przewodniczącego – Zbigniew Małysa
2 Z-ca Przewodniczącego – Federowicz Ryszard
Członkowie – Miłoszewicz Grzegorz i Kaczan Adrian

Komisja Rewizyjna Z LZS Powiatu Zgorzeleckiego
Przewodniczący – Emil Najda
Z-ca Przewodniczącego – Władysław Zagrodnik

W zjeździe uczestniczyli:

Wójt gminy Zgorzelec – Pan Piotr Machaj
Sekretarz gm. Zgorzelec – Pan Marek Wolanin
Z-ca Dyrektora GOK Zgorzelec – Pani Monika Kurek
Sekretarz DZ LZS we Wrocławiu – Kol. Piotr Rostkowski

Delegatem na Zjazd Wojewódzki LZS wybrano kol. Franciszka Habera

W trakcie Zjazdu uhonorowano najaktywniejszych działaczy  LZS  z terenu powiatu zgorzeleckiego odznaczeniami Zasłużony Działacz LZS i Dużymi Honorowym Odznakami DZ LZS we Wrocławiu.