Posiedzenie Rady DZ LZS

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami posiedzenie Rady DZ LZS  odbędzie się w dniu 1-3.04.2016 w Ośrodku w Nowej Bystrzycy. Przyjazd w dniu 01.04 do godz. 18.00.

Proponowana tematyka:

  1. Sprawozdanie bilansowe DZ LZS za rok 2015
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny bilansu
  3.  Podjęcie uchwał około-bilansowych
  4. Sprawy różne