Posiedzenie prezydium Rady DZ LZS

Informujemy , że posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS odbędzie się w dniach 28-29 marca 2014 roku w Nowej Bystrzycy. Przyjazd godzina 18:00.

Początek posiedzenia godzina 19:00.

Posiedzenia komisji DZPN do spraw LZS godzina 21:00

W posiedzeniu uczestniczą tylko członkowie Rady DZLZS, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji DZPN do spraw LZS.

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodną obecność.