Posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS

Informujemy , że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady DZ LZS Wrocław Prezydium Rady odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 roku w siedzibie Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy. Początek spotkania – godzina 10.30.

Porządek spotkania:(obejmuje tematykę spotkania majowego i czerwcowego)

-Działalność finansowa DZ LZS za okres I-V 2015 rok,

-Informacja o przygotowaniu letniej akcji obozowej w Ośrodku DZ LZS – Nowa Bystrzyca,

-Informacja o przygotowaniach V Dolnośląskiego Zjazdu LZS,

-Informacja o realizacji programu „Organizator …” oraz zadań z umów centralnych,

-Informacja o przebiegu XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi,

-Sprawy różne.