PODSUMOWANIE XV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST!

W dniu 10 grudnia 2014 roku w nowej pięknej hali sportowej Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie odbyło się uroczyste podsumowanie XV Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast. W podsumowaniu uczestniczyli Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie z terenu Dolnego Śląska, działacze i organizatorzy sportu LZS. Urząd Marszałkowski reprezentował Dyrektor Wydziału Sportu Marcin Przychodny. W trakcie podsumowania wręczyliśmy puchary dla piętnastu najlepszych gmin oraz powiatów, oraz uhonorowaliśmy ludzi dzięki którym Igrzyska się odbywają.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę:

  • Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Siedlach Pani Krystyny Szarowskiej oraz Pani Jolanty Kowal i Beaty Oczyńskiej – Stettler za przygotowanie programu artystycznego.
  • Zarządu Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie – dla Pana Piotra Midziaka oraz Pana Marka Dłubały

GALERIA ZDJĘĆ!

baneros