Planowe Zebranie Rady DZ LZS

Informuję , że Planowe zebranie Rady DZ LZS odbędzie się w dniach 24-26.10.2014 w Ośrodku w Nowej Bystrzycy. Przyjazd w dniu 24 października 2014 r. do godziny 17.30.

Tematyka zebrania:

1. Stan finansów na dzień 30 września 2014 roku,

2. Udział reprezentacji dolnośląskiej w Krajowych Igrzyskach LZS,

3. Przebieg XV Dolnośląskich Igrzysk LZS,

4. Działalność gospodarcza i handlowa,

5. Działalność ośrodka w Nowej Bystrzycy,

6. Ustalenie kalendarza imprez XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS (strefy i Finały)

7. sprawy różne