Planowane terminy szkolenia i zebrania Rady DZ LZS

Informujemy , że zaplanowane terminy szkolenia organizatorów sportu oraz posiedzenia Rady DZ LZS to:

wiosenne – 13-15 kwietnia 2018 roku

jesienne – 19-21 października 2018 roku

Zwracamy się z prośbą o planowanie imprez strefowych i powiatowych uwzględniając powyższe terminy szkoleń