Pingpongowe Zakończenie Roku Szkolnego w Głosce

Pingpongowe Zakończenie Roku Szkolnego w Głosce

W dniu 25 czerwca w Sali Sportowej Głosce odbył się trzeci raz z rzędu po przerwie spowodowanej   lockdownem pandemicznym  Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Tym razem rekordowa ilość  42 młodych adeptów plastikowej piłeczki z ośmiu klubów z Dolnego Śląska zawitało do  gościnnej Głoski, ażeby świętować Zakończenie Roku Szkolnego i Początek Wakacji na Pingpongowo. Sponsorem głównym turnieju był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, sponsor projektu PINGPONG z GAZEM 2021 oraz PZTS w Warszawie, sponsor projektu PINGPONGOWE MARZENIA. Piękne puchary dla najlepszych zawodników ufundował Wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn, które w zastępstwie wręczał Radny Gminy Miękinia i Sołtys wsi Głoska, Pan Kazimierz Wielgus. Patronem turnieju były Firmy wspierające nasz Klub:  ROEBEN Ceramika Budowlana ze Środy Śląskiej, POWIAT ŚredzkiSCHUMACHER PACKAGING  oraz VERPA FOLIE z Krępic, ELDISY  Polska Sp.z.o.o. ze Środy Śląskiej, WAGO ELWAG Sp.z.o.o. z Wróblowic i Wrocławia,  AKS INVEST PIOTR SŁUGOCKI  z Wrocławia, SODA PLUSS z Krępic oraz Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina, sponsor projektu pn. MIEDZIOWE PINGPONGI 2021. Ponadto pomoc rzeczową w postaci napoi, ciastek, pizzy i lodów przekazali nasi stali darczyńcy : BLEK  Paweł Jacykowski z Białkowa, TOMRER z Miękini, Piekarnia Paweł Wiśniewski ze  Ścinawy, FRESENIUS KABI z Błonia, Firma NORDIS z Wróblowic, SOGO Roman JĘDRZEJCZYK, SESKO Serwin Sebastian z Lubiatowa, LEG-TUR I z Białkowa , IZOBET Michał Jarząbek z Wrocławia, Sklep Małgorzaty GRZYB z Głoski, Piekarnia Piotr Petruś z Księginic oraz nasz  niezawodny sponsor indywidualny Pan Jacek Misztoft. Wszyscy młodzi pasjonaci pingponga z niecierpliwością  czekają na czwarty z kolei turniej z okazji Odpustu Parafialnego w Głosce, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia b.r.

Wyniki sportowe Turnieju:

1. Piotr Klimek

2. Liliana Przybył 

3. Anna Ulatowska

4. Wiktor Ulatowski
5. Bartoszko Natalia

6. Mikolaj Nawrot 

7. Rafał Zajączkowski

8. Paulina Hołodniuk 
9-12
Stanisław Staniowski
Dawid Staniowski
Arkadiusz Borek
Sandra Morawska
13-16
Miłosz Grocholski
Alicja Kaczan
Michał Waleński
Brajan Szymkowiak
17-24
Franciszek Kucharski
Krzysztof Krajewski
Alan Waszkowiak
Tomasz Waleński
Marika Chrąchol
Karol Kalisz
Magda Bojanowska
Lena Smolarek
25-32
Maja Wojtyła
Aleksandra Twarda
Cezary Żmijewski
Lena Kowalska
Oliwia Rząsa
Jakub Moliński
Lucjan Piotrowski
Gabriela Pułecka
33-42
Filip Wolski
Ananda Jezierska
Karolina Szubert
Oliwia Łochowska
Nikola Bartoszko
Tomasz Lechowicz
Oliwia Hałeń
Marcel Skiba
Adam Prośniewski
Teresa Curyło

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „PING PONG z GAZEM 2021”.

GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.

GAZ-SYSTEM realizuje ambitny program inwestycyjny zakładający budowę blisko 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności spółka prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, kultury i sztuki, nauki, ekologii, bezpieczeństwa, oraz wydarzeń gospodarczych i branżowych.

Poprzez podatki odprowadzane do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.