Pierwsze spotkanie Zarządu DZ LZS

Informujemy ,że pierwsze Spotkanie Zarządu DZ LZS  odbędzie się w dniu 25 stycznia (poniedziałek) w siedzibie Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy ( ul. Wałbrzyska 25). Początek spotkania godzina 10.30.

Tematyka :

  • ustalenie wysokości ekwiwalentów sędziowskich ,
  • ustalenie wysokości składek członkowskich,
  • ustalenie i zatwierdzenie wysokości wpisowego do imprez,
  • zatwierdzenie ryczałtów na samochody,
  • przyjęcie planu zebrań Zarządu na 2016 rok,
  • sytuacja w ośrodku w Nowej Bystrzycy .

Zapraszamy.