Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim na 2014 rok

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS  prowadzi nabór wniosków na w/w program

Dokumenty dostępne w zakładce DO POBRANIA

Kompletne jednostkowe wnioski organizatorów proszę nadsyłać /dostarczać do DZ LZS w nieprzekraczalnym terminie do 8  stycznia 2014 r. ( środa) – termin zebrania Dolnośląskiej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać :

 

  1. Dane personalne organizatora – kandydata,
  2. uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży
  3. opinię samorządu terytorialnego

oraz

  1. deklarację samorządu o współfinansowaniu programu
  2. oświadczenie organizatora
  3. kwestionariusz
  4. kserokopię uprawnień ( trenera, instruktora, organizatora)

Jednocześnie informujemy , że kwota dofinansowania może maksymalnie wynosić do  500 zł miesięcznie i jej wysokość będzie zależna od wysokości środków przyznanych na program Organizator. Złożenie wniosków nie jest równoznaczne z udziałem w programie.