ORGANIZATOR 2015!

Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe prosi o nadsyłanie kompletnych jednostkowych wniosków organizatorów  do dnia 29.12.2014 roku ( 30.XII.2014 – zebrania Woj. Komisji Kwalifikacyjnej). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

  • Dane personalne organizatora
  • Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
  • Opinię samorządu terytorialnego;
  • Opinię WZ LZS ( wypełnia  Woj. Komisja Kwalifikacyjna)

oraz

  • Deklarację samorządu o współfinansowaniu programu;
  • Oświadczenie organizatora
  • Kwestionariusz
  • Kserokopię uprawnień (trenera, instruktora, organizatora)

Maksymalna kwota dofinansowania organizatora przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 500 zł brutto miesięcznie tj. 6000 zł brutto rocznie, kwota środków samorządowych może być wyższa niż 6 000,00 zł

Druki do pobrania : 

Wytyczne

Założenia

Wniosek

Deklaracja

Kwestionariusz

Oświadczenie