Nowe władze LZS w Strzelinie

W dniu 6.04.2016 r odbyło się walny zjazd sprawozdawczo wyborczy Miejsko – Gminnego Zrzeszenia LZS w Strzelinie.

Podsumowano działalność i wybrano nowe władze, które wyglądają następująco:

Andrzej Górlicki                               Przewodniczący

Ewelina Serwicka                             Wiceprzewodnicząca

Marek Rychlica                                Wiceprzewodniczący

Jacek Flaczyński                               Sekretarz

Łukasz Skorupski                             Członek

Marek Chruszcz                              Członek

Włodzimierz Karoń                        Członek

Michał Serwicki                                  Członek

 

Komisja Rewizyjna

Lech Pąchalski                                    Przewodniczący

Piotr Hałas                                          Wiceprzewodniczący

Piotr Boguś                                         Członek