Nowe Władze Gminnego Zrzeszenia LZS w Kamiennej Górze

W dniu 29 lipca 2017 roku w Przedwojowie odbył się Gminny Zjazd
Delegatów Gminnego Zrzeszenia LZS w Kamiennej Górze.

Gminny Zjazd Delegatów dokonał wyboru nowych władz Zrzeszenia na
kadencję na lata 2017-2020.

Zarząd Gminny:

                                         ZDZISŁAW BOROŃ – PRZEWODNICZĄCY
                                        WOJCIECH ZASADA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
                                        ADAM KOCIOŁEK – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
                                        WIESŁAW LIPIEŃ – SEKRETARZ
                                        JAN GRZESICZAK – SKARBNIK

                                        Komisja Rewizyjna:

                                        TERESA CISZEK – PRZEWODNICZĄCY
                                        JÓZEF RUSNARCZYK – CZŁONEK
                                        JAN GÓRKA – CZŁONEK

                                        od lewej:
                                        Zasada, Grzesiczak, Boroń, Lipień, Kociołek