Nie stoimy w miejscu- idziemy do przodu!

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy przystąpiło do współpracy z Fundacją V4Sport w ramach projektu- „Sport powszechny otwarty dla kobiet – pozwól im działać” z Programu Obywatele dla Demokracji, którego realizatorami jest Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Fundacja V4Sport. Koordynatorem z ramienia Fundacji V4Sport jest Ania Gużda, natomiast działania LZS Świdnica koordynuje Zuzanna Panek. Projekt ten jest efektem szkolenia dla działaczy LZS, które odbyło się w Warszawie w dniach 7-12 marzec 2016 r .

Praca nad diagnozą  podzielona była na pięć części i polegała na wspólnej burzy mózgów zarządu i osób związanych z PZ LZS. Pytania o stan Naszej organizacji zostały pogrupowane na pięć obszarów tematycznych: zarządzanie strategiczne, zespół, współpraca z otoczeniem, działania statutowe, finanse. Naszym głównym zadaniem było zastanowienie się jak jest teraz, w którym miejscu rozwoju znajduje się teraz nasza organizacja, co doprowadzić ma nas do ustalenia strategii rozwoju. Ostatnim etapem diagnozy były warsztaty z Anią Gużdą by jeszcze raz przeanalizować to co mamy w głowach. Była wnikliwa analiza, pojawiły się ciekawe pomysły i nowa moc do działania. Nie stoimy w miejscu- idziemy do przodu, a głównym celem naszego działania jest:

C- CAŁKOWITA

E- ELIMINACJA

L- LENISTWA