Nadzwyczajne zebranie Rady DZ LZS

W dniu 28 grudnia 2016 roku odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady DZ LZS zwołane w wyniku rezygnacji z funkcji prezesa Zygmunta Worsy (przyczyny osobiste). Rada przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa oraz jednogłośnie powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Leszka Noworóla ze Świdnicy.  Na stanowisko wiceprezesa powołany został Waldemar Chwajoł z Oławy . Jednocześnie Rada powołała do Zarządu DZ LZS Aleksandra Wrońskiego ze Żmigrodu. Zarządowi życzymy jedynie słusznych decyzji a wszystkim naszym Działaczom, Wolontariuszom i Sympatykom  Do Siego Roku.