MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS W TENISIE STOŁOWYM

MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS W TENISIE STOŁOWYM  23-25.06.2017 R.
BIAŁYSTOK

w zał. skład imienny reprezentacji LZS woj. dolnośląskiego.

Wyjazd – 23.06.br(piątek) – GIERAŁTOWIEC ( Szkoła Podstawowa)
godz.7.00 ;  SYCÓW (market Netto ul. Kolejowa ) godz. 9.00

Kierownik ekipy – Grzegorz Lechowicz – Tel. 602 778 173

Zakwaterowanie ( i wyżywienie) : Internat Zespołu Szkół Rolniczych
Białystok ul. Suchowolca  26

OBOWIĄZUJE OPŁATA – WPISOWE DO MISTRZOSTW W WYSOKOŚCI 200,00 ZŁ OD
UCZESTNIKA  – płatne na konto Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS ,

Wrocław ul. Wyścigowa 15 :  Bank Zachodni WBK nr 86 1090 2398 0000
0001 3363 7165 ( w tytule proszę podać dane osoby , za którą jest
wpłata wpisowego)

Brak wpłaty do 19.06.br jest równoznaczny z rezygnacja ze składu
reprezentacji na Mistrzostwa Zrzeszenia w tenisie stołowym – Białstok
2017

Skład imienny reprezentacji