Międzypowiatowe drużynowe zawody w strzelaniu z wiatrówki

REGULAMIN

MIĘDZYPOWIATOWYCH DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW W STRZELANIU Z WIATRÓWKI  

DLA DZIAŁACZY LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH

 Termin i miejsce:

28 listopada 2014 r. /piątek/ w sali TKKF „Sowa” w Bielawie, ul. Piastowska 2.

Początek o godz. 18.oo

Uczestnictwo:

W zawodach mogą brać udział 3-osobowe drużyny.

Ilość drużyn jest nieograniczona (każdy zawodnik/zawodniczka może uczestniczyć tylko w jednej drużynie).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do zawodów należy potwierdzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2014 r. na nr tel. 503 42 44 47 (Wiesław Jasiński – sekretarz PZ LZS Dzierżoniów).

Przepisy techniczne:

Strzelanie odbywać się będzie na sali TKKF w Bielawie z karabinku śrutowego (wiatrówka organizatora) z odległości 10 metrów do tarczy 14 x 14 cm.

Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, do punktacji zalicza się 10 najlepszych trafień.

Do punktacji drużynowej zaliczana będzie suma trafień całej drużyny (3 zawodników / zawodniczek).

Kobiety otrzymują jedną „dziesiątkę” gratis za udział w zawodach.

Nagrody:

Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają puchary. Uhonorowany zostanie również najlepszy strzelec zawodów.