Kurs wychowawcy kolonijnego

DZ LZS planuje zorganizowanie  kwalifikacyjnego kursu na wychowawców
wypoczynku.
NAZWA KURSU: kurs na wychowawców wypoczynku
POZIOM KSZTAŁCENIA: kurs kwalifikacyjny
CZAS TRWANIA KURSU: 36 godzin
FORMALNE WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW: ukończone 18 lat oraz
ukończona szkoła średnia
MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KURSU: Ośrodek Szkoleniowo-sportowy w Nowej Bystrzycy
TERMIN: 23.06-25.06.2017
LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU: maksymalnie 30 osób
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: wykwalifikowani instruktorzy z przygotowaniem
pedagogicznym oraz doświadczeniem praktycznym związanym z organizacją
wypoczynku i pracą wychowawczą, ratownik medyczny z wieloletnim
doświadczeniem praktycznym oraz instruktorskim
WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU: zaliczenie teoretycznego i praktycznego
egzaminu końcowego
KOSZT KURSU: 200,00 zł (w tym noclegi i wyżywienie)

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z
załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym (Dz. U. poz. 1629).

Kurs kończy się egzaminem oraz wystawieniem zaświadczenia
potwierdzającego nabycie odpowiednich uprawnień.  Każde
zaświadczenie jest rejestrowane w Kuratorium Oświaty.

Zgłoszenia: telefoniczne – 607 133 024 , mailowo: lzs@lzs.info.pl