II Planowe Posiedzenie Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

Informujemy , że II Planowe Posiedzenie Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS odbedzie się zgodnie z przyjętym planem w dniu 20 lutego 2015 roku w siedzibie DZ LZS we Wrocławiu. Początek spotkania godzina 10.00.

Tematyka zebrania :

1. Bilans DZ LZS za 2014  rok

2. Sprawozdanie Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej Z LZS z badania bilansu.

3. Podjęcie uchwały dot. bilansu.

4. Informacja o decyzjach RG K Z LZS  program „Organizator …”  na 2015 rok.

5. Informacja o stanie organizacyjnym DZ LZS wg statystyki za 2014 rok.

6. Informacja o deklaracjach przystąpienia do centralnego ubezpieczenia LZS jednostek woj. dolnośląskiego.

7. Sprawy różne :

Zapraszamy.