II Otwarty turniej piłki nożnej dzieci – Pamięci Ryszarda Dudkowskiego

II Otwarty turniej piłki nożnej dzieci – Pamięci Ryszarda Dudkowskiego