I Zebranie Zarządu DZ LZS

Informujemy ,że I Zebranie Zarządu DZ LZS odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 roku w siedzibie DZ LZS we Wrocławiu. Początek spotkania godzina 10.00.

Tematyka spotkania:

  1. ustalenie wysokości ryczałtów sędziowskich na 2018 rok,
  2. ustalenie wysokości składek członkowskich na 2018 rok,
  3. ustalenie wysokości wpisowego do imprez,
  4. informacja o sytuacji finansowej firmy,
  5. sprawy różne

Zapraszamy.