I robocze zebranie Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

Z uwagi na mniejszą frekwencję na zebraniu informuję ,że odbędzie się ono w siedzibie oddziału terenowego LZS w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 10. Wjazd od ul. Armii Krajowej -pierwsza brama – za siedzibą PZU. Początek spotkania godzina 16.30.

Tematyka zebrania:

  • opracowanie i zaopiniowanie kalendarza imprez na 2020 rok
  • sprawy różne