I Posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS

Informujemy , że pierwsze posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 roku. Początek godzina 9.00

Tematyka posiedzenia:

 1. 1.       Wstępne podsumowanie finansowe za 2013 r.
 2. 2.       Ustalenie wysokości stawek sędziowskich na 2014 r.
 3. 3.       Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 r.
 4. 4.       Pełna informacja o ubezpieczeniu na 2014 r.
 5. 5.       Ustalenie limitu kilometrów na 2014 r.
 6. 6.       Wstępne przymiarki do programów krajowych w 2014 r.
 7. 7.       Informacja o środkach z Urzędu Marszałkowskiego na 2014 r.
 8. 8.       wstępne rozliczenie ośrodka za 2013 r.
 9. 9.       Informacja o dzierżawie pomieszczeń
 10. 10.    Propozycja zadań remontowych do realizacji na ośrodku w 2014 roku
 11. 11.    Plan pracy Prezydium Rady DZ LZS na I-e półrocze 2014 r.
 12. 12.    Sprawy różne

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodną obecność