Finał wojewódzki turnieju tenisa stołowego

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y

FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO

XVII DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS – MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2016

Komunikat organizacyjny