Finał Wojewódzki Lekkoatletycznych Mistrzostw LZS

K O M U N I K A T
z Finału Wojewódzkiego Lekkoatletycznych Mistrzostw LZS
XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast 2015
Zgorzelec 26.05.2015 r.

Komunikat końcowy

Punktacja