Finał Dolnośląski w warcabach 100-polowych

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO
TURNIEJU W WARCABACH 100-POLOWYCH
w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi
ŻARÓW, 09 listopada 2013 r.

1. TERMIN I MIEJSCE
– 09 listopada 2013 roku (sobota)
– Hala Sportowa GCKiS przy Gimnazjum w Żarowie, ul. Piastowska 10A
– rozpoczęcie turnieju godz. 10:00, przyjazd do godz. 9.30

2. ORGANIZATORZY
– Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy
– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

3. UCZESTNICTWO / KATEGORIE
– zgodnie z regulaminem rozgrywek w warcabach 100-polowych XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, kobiety i mężczyźni mogą grać w następujących kategoriach wiekowych:
– orlik: rocznik 2003 i młodsi,
– młodzik: roczniki 2000, 2001 i 2002,
– kadet: roczniki 1997, 1998 i 1999,
– junior: roczniki 1994, 1995 i 1996,
– senior: rocznik 1993 i starsi.
bez względu na ranking zawodników.

4. SYSTEM ROZGRYWEK
– systemem rozgrywek – uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych

5. SPRAWY FINANSOWE I NAGRODY
– koszty organizacyjne turnieju ponoszą organizatorzy
– koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
– obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zł od jednego uczestnika
– nagrody honorowe w klasyfikacji indywidualnej

6. ZGŁOSZENIA
– imienne zgłoszenia (komunikaty końcowe ze stref) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2013 r. na adres internetowy lzs@lzs.info.pl

7. SPRAWY RÓŻNE
– uczestnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport) oraz aktualne badania lekarskie;
– inne sprawy zgodnie z regulaminem turnieju w warcabach 100-polowych oraz regulaminem ogólnym XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi