Finał dolnośląski w warcabach 100-polowych

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO W WARCABACH 100 – POLOWYCH
XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast
Krzeszów – 06.11.2016 r.

Komunikat organizacyjny