Finał dolnośląski turnieju piłki siatkowej kobiet

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

                           Finału Dolnośląskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet

                        PATRONAT HONOROWY: Marszałek woj. Dolnośląskiego

ORGANIZATORZY:

– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Strzelinie

– Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS w Strzelinie

– Starostwo Powiatowe w Strzelinie

– Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

– UKS „Tygrysy” Strzelin

 

TERMIN I MIEJSCE:

– 21.11.2015 r (sobota) w hali Gimnazjum nr 2 w Strzelinie pl. 1 Maja 10 i w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie ul. Jana Pawła II.  Zbiórka zespołów w hali Gimnazjum nr 2 w Strzelinie . Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00, przyjazd ekip do godz. 9.30.

 

UCZESTNICTWO:

W turnieju uczestniczą zespoły , które w eliminacjach strefowych zajęły 1 miejsca.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

– System gier – drogą losowania podział na dwie grupy rozgrywkowe po 4 zespoły w grupach. Gra do 2 wygranych setów. Zespoły wygrywające grupy grają o I i II miejsce a zespoły II w grupach grają o III i IV miejsce.  Jedna grupa gra w Gimnazjum nr 2 a druga grupa w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Rozgrywki finałowe w Gimnazjum nr 2.

– Drużyny mogą liczyć do 12 zawodniczek + opiekun

– Zgłoszenie drużyn z podaniem ilości osób obowiązkowe do dnia 17.11.2015 r na telefon 502034096 lub mail:  marianzygadlo@op.pl

FINANSE:

– Obowiązuje opłata wpisowego do finału w wysokości 12 zł od jednej zgłoszonej osoby.

 

NAGRODY:

– Organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe.

 

SPRAWY RÓŻNE:

– Zespoły musza posiadać imienną listę zawodniczek z danymi adresowymi i nr PESEL potwierdzoną przez Powiatową jednostkę delegującą.

– Zawodniczki muszą posiadać dokumenty tożsamości oraz ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NW.

– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

– W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy PZPS, Regulamin XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS oraz Ramowy regulamin turniejów w piłce siatkowej.

– Sprawy wątpliwe rozstrzyga Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem