Finał Dolnośląski PKCz kobiet

Finał Dolnośląski „Piłkarska Kadra Czeka” kobiet

Miłoszyce, 25.05.2014

Komunikat organizacyjny