Finał dolnośląski „PKCz” chłopców

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Finału Dolnośląskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

PATRONAT HONOROWY :  Marszałek woj. Dolnośląskiego

 1. ORGANIZATORZY

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oławie

– Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Oławie
2. TERMIN I MIEJSCE
– 22 maja 2016 r. ( niedziela ), Oława, stadion OCKF , ul. Sportowa 1.

Rozpoczęcie turnieju godz. 10.00 , przyjazd ekip do godz. 9.30.

 1. UCZESTNICTWO
  – W turnieju uczestniczą zespoły chłopców, które w eliminacjach strefowych zajęły miejsce I.
  – Zawodnicy urodzeni w roku 2001 i młodsi.
  4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
  – System gier – dwie grupy ustalone drogą losowania , w grupach: „każdy z każdym” 2 x 10 minut + 5 minut przerwy. Pierwsze miejsca w grupach grają o miejsce I, drugie drużyny – o miejsce III.
  – Obuwie piłkarskie z wyłączeniem wkrętów, obowiązkowo ochraniacze piłkarskie.
  – Dozwolona wymiana 4 zawodników ( w tym bramkarza ).

– Drużyny mogą liczyć max 18 osób + 2 opiekunów – razem 20 osób.
– Zgłoszenia drużyn z podaniem ilości osób, obowiązkowo do dnia 17 maja 2016 r. –   tel. 502-504-580 lub meil:  lzs.olawa@poczta.onet.pl
5. FINANSE
– Obowiązuje opłata wpisowego do finału w wysokości 12 zł od jednej zgłoszonej osoby.
6. NAGRODY
– Organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe.
7. SPRAWY RÓŻNE

Zespoły muszą posiadać listy imienne z datą urodzenia i adresem zamieszkania potwierdzoną przez jednostkę delegującą
– zawodnicy muszą posiadać aktualne dokumenty tożsamości, ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NW

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

– w innych sprawach dotyczących rozgrywek obowiązują przepisy PZPN i Regulamin XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS oraz Regulamin Piłkarska Kadra Czeka.