Finał dolnośląski piłki siatkowej kobiet

   KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Finału Dolnośląskiego Piłki Siatkowej Kobiet

Jelcz Laskowice, 19.11.2016

I Organizator

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu Laskowicach

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oławie

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Jelczu-Laskowicach

 

II Termin i Miejsce

19.11.2016 r  godz. 10.00  w Centrum Sportu i Rekreacji –Jelcz Laskowice ul. Oławska 46

przyjazd zespołów do godz. 9,45 (losowanie grup)

 

III. Uczestnictwo

Uczestniczą zespoły piłki siatkowej kobiet, zrzeszonych w Ludowych Zespołach Sportowych, które w eliminacjach strefowych zajęły I – miejsce.

 

IV Zgłoszenia

Zgłoszenia ilościowe przyjmowane będą do dnia 16.11.2016 r .

Maksymalna ilość zgłoszonych zawodniczek – 12 osób.

 

V System rozgrywek

System rozgrywek „każdy z każdym” w II grupach, do dwóch wygranych setów.

Pierwsze miejsca w grupach grają o  miejsca I-II, drugie o miejsca III-IV.

 

VI Nagrody

Nagrody honorowe za miejsca I-VIII

 

VII Różne

W sprawach spornych decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorami.

Do weryfikacji drużyny przedkładają potwierdzone listy zgłoszeń oraz badania lekarskie.

Wpisowe na finał wynosi 12 zł od osoby.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.